Політика використання сайту

1. Основні поняття

Сайт Slots City знайти в мережі Інтернет можна за адресою: slot-city.net.

Адміністрація сайту – info@slot-city.net.

Користувачем є фізична чи юридична особа, що надала свої персональні дані, розмістивши їх з допомогою спеціальної Форми на сайті, передавши їх таким чином Адміністрації Сайту.

Під Формою мається на увазі спеціальне поле, в якому Користувач розміщує особисті дані, маючи за мету їх передачу Адміністрації Сайту.

2. Загальні положення

Дана Політика конфіденційності є типовим документом, що офіційно затверджений Адміністрацією Сайту. Документ визначає порядок отримання, правила зберігання, процедуру обробки, використання та захисту інформації про осіб (фізичних та юридичних), що використали Форму на Сайті та внесли особисті дані.

Дана Політика конфіденційності має за мету забезпечити належний захист інформації про Користувача, а саме відомості про його персональні дані від несанкціонованого розголошення та доступу.

Всі дії, що пов’язані зі збором інформації про Користувачів, її зберіганням, можливим розповсюдженням та захистом, регулює дана Політика конфіденційності та діюче законодавство України.

Діюча редакція Політики конфіденційності є публічним документом, що розроблений Адміністрацією Сайту та доступний будь-якому Користувачу в мережі Інтернет при переході на посилання «Політика конфіденційності».

Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни в дану Політику конфіденційності.

Адміністрація Сайту відстежує зміни в законодавстві, що стосуються персональних даних.

При внесенні змін в Політику конфіденційності Адміністрацією Сайту Користувач повідомляється про це шляхом розміщення документу в новій редакції на сайті slot-city.net.

Розмістивши нову редакцію Політики конфіденційності на Сайті, Адміністрація Сайту попередню редакцію переносить в архів документації, де вона і зберігається.

Використовуючи Форму та вносячи персональні дані в неї, Користувач підтверджує надання згоди з запропонованими умовами даної Політики конфіденційності. Також він надає згоду на збір і обробку персональних даних.

3. Умови та мета збору та обробки персональних даних Користувачів

Дані про персональні відомості Користувачів такі як: ім’я, прізвище, по-батькові, е-мейл, номер телефону та інше свідомо передаються Користувачем Адміністрації Сайту. Деякі види персональної інформації, такі як IP-адреса та інформація про браузер Користувача, збирається автоматично під час користування сайтом.

Передача Користувачем Адміністрації Сайту персональної інформації через Форму свідчить про надання згоди Користувачем на таку передачу.

Адміністрація Сайту виконує дії по обробці інформації про Користувача, в тому числі його особистих даних, таких як: ім’я, прізвище, по-батькові, е-мейл, номер телефону та інше, а також додаткових відомостей про Користувача, що надаються ним за бажанням: організація, місто, посада та інше з метою виконання визначених зобов’язань перед відвідувачем-користувачем Сайту.

Наступні принципи лягли в основу обробки персональних даних:

 • законність цілей та визначених способів обробки персональної інформації та добросовісності;
 • відповідність мети обробки особистих даних цілям, що були завчасно визначені та заявлені при зборі персональних відомостей;
 • відповідність об’єму та характеру оброблюваної персональної інформації способам та цілям такої обробки особистих даних;
 • неприпустимість створення баз даних, що містять персональні клієнтські дані.

Обробка персональних даних Користувача Адміністрацією Сайту здійснюється з його згоди з метою надання послуг, запропонованих на Сайті.

4. Зберігання і використання персональних даних

Для збереження особистих даних Користувача використовуються виключно електронні носії. Використовуються вони виключно за призначенням, що обумовлено в пункті 3. даної Політики конфіденційності.

5. Передача персональних даних

Особисті дані Користувача ні за яких обставин не передаються третім особам. Виключення становлять випадки, які прямо передбачені даною Політикою конфіденційності та вказані в Згоді з розсилкою.

Надаються персональні дані Користувача у відповідь на запит державних органів чи органів місцевого самоврядування. Процедура здійснюється в порядку, визначеному діючим законодавством України.

6. Терміни зберігання та знищення персональних даних

Персональна інформація Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково. Користувачі з реєстрацією можуть переглядати особисту інформацію, що була вказана в профілі, редагувати її, доповнювати.

Особисті дані Користувача знищуються за бажанням самого Користувача на основі його звернення, або по ініціативі Адміністратора Сайту шляхом видалення інформації, розміщеної Користувачем. При цьому Адміністрація Сайту може не роз’яснювати причини такого видалення.

7. Права та обов’язки Користувачів

При наявності у Користувача будь-яких побажань, зауважень чи претензій відносно персональних даних, що обробляються, він має право звернутися до Адміністрації Сайту та на основі запиту отримати від Адміністрації Сайту відомості, що стосуються обробки його особистих даних.

Користувачі мають забезпечити збереження особистих даних зі своєї сторони, зробивши неможливим доступ до профілю для неповнолітніх та третіх осіб. Якщо доступ до особистих даних Користувача отримали треті особи, в тому числі діти, без його згоди, Користувач має повідомити про це Адміністрацію Сайту, зв’язавшись за допомогою електронної адреси:  info@slot-city.net.

8. Засоби для захисту інформації про Користувачів

Адміністрація Сайту самостійно визначає технічні та організаційно-правові заходи, з допомогою яких зможе забезпечити захист особистих даних Користувача від протиправного чи випадкового доступу до таких відомостей, або їх зміни, знищення, блокування, розповсюдження, копіювання, а також інших протизаконних неправомірних дій.

9. Звернення Користувачів

Користувач може скористатися своїм правом і направити Адміністрації Сайту свої запити, в тому числі відносно використання/видалення його особистих даних, передбачених в пункті 3. даної Політики конфіденційності в письмовому вигляді за електронною адресою, вказаною в пункті 1.

Запит, направлений Користувачем, що є фізичною особою, має містити наступну інформацію:

 • номер документу, що підтверджує особу Користувача;
 • дані про дату видачі вказаного документу та орган, що його видав;
 • дату реєстрації через Форму на сайті slot-city.net;
 • текст запиту в довільній формі;
 • підпис Користувача.

Для запиту, направленого юридичною особою, діють наступні вимоги:

 • запит має бути в довільній формі;
 • має бути вказана дата реєстрації через Форму Сайту;
 • підписаний запит має бути уповноваженою особою з додаванням документів, що підтверджують повноваження цієї особи.

Адміністрація Сайту бере на себе зобов’язання розглянути та направити відповідь на отриманий запит Користувача Сайту. Отримати відповідь Клієнт зможе протягом 30 днів з моменту надходження запиту.

Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією Сайту від Користувачів (якщо це звернення в письмовій чи електронній формі) є інформацією з обмеженим доступом. Без письмової згоди Користувача такі дані розголошенню не підлягають. Персональна та інша інформація про Користувача, який направив запит, не можуть бути використані без його спеціальної згоди ніяк інакше, крім як для відповіді по темі відправленого запиту або в випадках, що прямо передбачені законодавством України.

koleso